Το Reconnection φωτίζει το δρόμο για το προσωπικό μας μονοπάτι και το σκοπό της ζωής μας

Το Reconnection, είναι μια ενεργειακή θεραπευτική εξισορρόπηση, η οποία γίνεται μια φορά στη ζωή μας (ολοκληρώνεται σε δυο ωριαίες συνεδρίες) και μας επιτρέπει την πρόσβαση σε συχνότητες της ενέργειας και επίπεδα συνειδητότητας, που μας ήταν άγνωστα ως τώρα, με σκοπό την ολική θεραπεία και εξέλιξη μας. Επανασυνδέει τις ενεργειακές γραμμές (αξονοτονικούς τομείς) που συντονίζουν το ίδιο μας το σώμα,  με τους μεσημβρινούς του πλανήτη, και από κει με το ενεργειακό δικτύωμα του σύμπαντος, με αποτέλεσμα την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών και φωτός. Η εναρμόνιση σώματος, νου και πνεύματος, βοηθά στην ευρύτερη θεραπεία μας, και φωτίζει το δρόμο για το προσωπικό μας μονοπάτι και το σκοπό της ζωής μας.

Προεραιτικά, συνήθως πριν το Reconnection ή και αυτόνομα, μπορούμε να δεχτούμε 1-3 συνεδρίες Reconnective Healing. Όταν χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια κάνουμε κάτι περισσότερο απ’ το να θεραπεύουμε κάποιο σωματικό πρόβλημα. Η Επανασυνδετική Ίαση (reconnective healing) χρησιμοποιεί την ενέργεια σαν μέσο αλλά πηγαίνοντας πέρα απ’ τη θεραπεία, μεταφέρει φως και πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στο DNA.